Cập nhật lúc: 09:36, 07/03/2017 [GMT+7]
.

Hội nghị quyết toán thuế năm 2016


(Báo Quảng Ngãi)- Ngày 6.3, Cục Thuế Quảng Ngãi tổ chức Hội nghị tập huấn, hỗ trợ các tổ chức, đơn vị trên địa bàn thực hiện tốt công tác quyết toán thuế năm 2016 và trao đổi, giải đáp vướng mắc cho các tổ chức, đơn vị thuộc Cục Thuế quản lý.

Theo đại diện Cục Thuế, việc quyết toán thuế thu nhập cá nhân và thuế thu nhập doanh nghiệp 2016 cơ bản không thay đổi so với năm 2015. Tuy nhiên, các cơ quan, đơn vị và cá nhân cần lưu ý, đối với thuế thu nhập cá nhân, đối tượng phải quyết toán thuế là các cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa có nhu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ thuế vào kỳ sau. Riêng trường hợp có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn, các cá nhân có thể nộp hồ sơ bất cứ thời điểm nào trong năm, kể cả sau 31.3.2017 mà không bị phạt.

Đối với thuế thu nhập doanh nghiệp, năm 2017 tất cả các doanh nghiệp đều nộp thuế suất phổ thông 20%. Riêng các doanh nghiệp ở KCN Tịnh Phong, bắt đầu từ năm 2016, sẽ được áp dụng những chính sách ưu đãi như khu kinh tế. Đối với thuế tài nguyên, người nộp thuế có khai thác tài nguyên phải lập tờ khai quyết toán thuế tài nguyên để xác định số thuế tài nguyên thực tế phải nộp trong năm khi kết thúc năm hoặc khi kết thúc hợp đồng khai thác.


H.HOA
 

.