Cập nhật lúc: 17:54, 31/10/2016 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: Thu nội địa hơn 13.700 tỷ đồng


(Baoquangngai.vn)- Tính đến hết tháng 10.2016, ngành Thuế tỉnh thu NSNN được 13.724 tỷ đồng, chỉ đạt 63,4% dự toán giao, bằng 57,8% so với cùng kỳ. Nguồn thu từ NMLD mới đạt 56,6% năm; các khoản thu còn lại đã đạt 92,8%, tăng 23% so với cùng kỳ.

TIN LIÊN QUAN

Theo báo cáo của Cục Thuế tỉnh: Về tổng thể, kết quả thu ngân sách 10 tháng năm 2016 đạt thấp so dự toán và giảm so cùng kỳ, chủ yếu giảm thu từ NMLD. Trừ thu từ NMLD, các nguồn thu còn lại đạt khá so tiến độ dự toán và tăng cao so cùng kỳ.

 

10 tháng năm 2016, nguồn thu từ Nhà máy Lọc dầu chỉ đạt 56,6% năm
10 tháng năm 2016, nguồn thu từ Nhà máy Lọc dầu mới đạt 56,6% năm.


Một số khoản thu đã vượt dự toán như: Tiền SDĐ, thuế bảo vệ môi trường, tiền thuê đất, thu cấp quyền khai thác khoáng sản... Tuy nhiên, vẫn còn một số khoản thu đạt thấp như:  Thuế ngoài quốc doanh,  thuế SDĐ phi nông nghiệp,  phí lệ phí... 

Nhiều địa phương có số thu khá, trong đó một số đã hoàn thành dự toán tổng thể, như: Thành phố Quảng Ngãi, Sơn Tịnh, Mộ Đức, Sơn Hà, Lý Sơn, Sơn Tây. Các đơn vị đạt thấp là Nghĩa Hành, Ba Tơ (chủ yếu giảm thu từ các DN chế biến dăm gỗ).

Để đảm bảo phấn đấu đến cuối năm đạt kết quả cao nhất trong toàn ngành, Cục Thuế đề nghị cácđơn vị khẩn trương triển khai thực hiện 15 nhiệm vụ quan trọng; trong đó, tập trung vào các nội dung chủ yếu như: Phối hợp với Sở Tài nguyên Môi trường, Sở Tài chính triển khai thanh tra việc khai thác tài nguyên trên địa bàn theo chỉ đạo của UBND tỉnh. Kịp thời xử lý những vi phạm trong khai thác, nhằm huy động nguồn thu vào Ngân sách.

Tiếp tục phối hợp với các sở, ngành liên quan, khẩn trương hoàn chỉnh dự thảo Quy định quản lý thu thuế tài nguyên đối với hoạt động khai thác khoáng sản trên địa bàn tỉnh; Quy định biện pháp quản lý thu thuế đối với hoạt động kinh doanh vận tải bằng ô tô trên địa bàn tỉnh theo chỉ đạo của UBND. Đồng thời, xây dựng Quy định quản lý thuế đối với hoạt động kinh doanh xăng dầu trên địa bàn theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế, trình UBND tỉnh ban hành.

Khẩn trương triển khai việc thực hiện phân tích kiểm tra các doanh nghiệp có dấu hiệu vi phạm về hóa đơn theo chỉ đạo của Tổng cục Thuế. Đồng thời, cần đề xuất phương pháp, lịch trình, kế hoạch tuyên truyền cụ thể; tập trung vào các đơn vị sử dụng vốn ngân sách, doanh nghiệp sử dụng hóa đơn đầu vào.

Phối hợp các ngành để thu thập cung cấp thông tin; đề xuất chính quyền địa phương chỉ đạo các ban ngành ở địa phương có trách nhiệm phối hợp giám sát cộng đồng đối với các doanh nghiệp mới thành lập, doanh nghiệp gian lận thuế, vi phạm về hóa đơn...
                          

 Khoa Thành
 

.
.