Cập nhật lúc: 19:34, 13/06/2016 [GMT+7]
.

Công khai 14 doanh nghiệp nợ thuế gần 40 tỷ đồng


(Baoquangngai.vn)- Cục Thuế vừa có Công văn đề nghị các cơ quan thông tấn báo chí trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi công khai 14 doanh nghiệp nợ thuế Nhà nước trên các phương tiện thông tin địa chúng theo qui định của Luật Quản lý thuế.

Theo đó, 14 doanh nghiệp này đã nợ thuế nhà nước đến ngày 30.4.2016 đã lên đến 39.730.411.505 đồng. Trong số14 doanh nghiệp nợ thuế nói trên có Công ty TNHH Mạnh Hùng, địa chỉ 90 An Dương Vương, TP. Quảng Ngãi nợ thuế cao nhất, với số tiền là hơn 8,1 tỷ đồng; tiếp đến là Công ty Cổ phần LILAMA 45.3, với số nợ thuế nhà nước gần 7 tỷ đồng.

Bên cạnh việc công khai doanh nghiệp nợ thuế Nhà nước trên các phương tiện thông tin đại chúng, Cục Thuế vẫn tiếp tiệp sử dụng các biện pháp đốc thu, cưỡng chế nợ thuế đối với các doanh nghiệp này để nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý thuế, đảm bảo công bằng giữa những người nộp thuế trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế với ngân sách nhà nước,đúng quy định của pháp luật.
 

Thanh Uyên
 

.