Cập nhật lúc: 08:31, 21/04/2016 [GMT+7]
.

Phối hợp hỗ trợ thực hiện nộp thuế điện tử


(Baoquangngai.vn)- Bộ Tài chính vừa có Công văn số 4770/BTC-TCT về việc gửi cho Ngân hàng Nhà nước, Kho bạc, các Ngân hàng cung cấp dịch vụ Nộp thuế điện tử (NTĐT) và Tổng cục Thuế về việc phối hợp hỗ trợ người nộp thuế thực hiện NTĐT. Đây là một trong những mục tiêu thực hiện tốt Nghị quyết số 19/NQ-CP của Chính phủ về những nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu cải thiện môi trường kinh doanh, nâng cao năng lực cạnh tranh quốc gia năm 2015 – 2016.

Đến nay, ngành Thuế đã triển khai cung cấp dịch vụ điện tử cho trên 91% doanh nghiệp đang hoạt động trên cả nước. Trong quá trình NTĐT đã phát sinh tình trạng doanh nghiệp bị tính tiền chậm nộp do thông tin sai sót trên chứng từ, tuy nhiên sai sót thông tin không thuộc nghĩa vụ hoàn thiện thông tin của người nộp thuế mà thuộc trách nhiệm của Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước. Bộ Tài chính đã đề nghị:

- Kho bạc Nhà nước, Ngân hàng Nhà nước cần có thông báo, hướng dẫn các đơn vị có liên quan về nguyên tắc tiếp nhận và xử lý thông tin chứng từ (bao gồm cả chứng từ giấy và chứng từ điện tử) theo quyết định hiện hành của Bộ Tài chính tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/08/2014 và Thông tư số 110/2015/TT-BTC ngày 28/07/2015. Đối với các thông tin sai sót của chứng từ thuộc trách nhiệm của Kho bạc, Ngân hàng phải hoàn thiện thì các đơn vị thuộc Kho bạc, Ngân hàng các cấp có trách nhiệm thực hiện tra soát, hiệu chỉnh thông tin cho Người nộp thuế theo quy định hiện hành, không được hoàn trả giao dịch và tiền về tài khoản của Người nộp thuế.

- Các lỗi sai ngày nộp thuế do hệ thống của Ngân hàng, cơ quan quản lý Nhà nước thì NNT không bị tính tiền chậm nộp, các bên liên quan có trách nhiệm điều chỉnh ngày nộp thuế theo nguyên tắc lỗi sai sót tại đơn vị nào thì đơn vị đó phải có thông báo bằng văn bản hoặc gửi thư tra soát đến đơn vị có liên quan để đề nghị điều chỉnh.

- Đối với các thông tin sai sót trên chứng từ không thuộc trách nhiệm kê khai của NNT (Theo quy định tại Thông tư số 119/2014/TT-BTC ngày 25/8/2014 của Bộ Tài Chính) mà do lỗi phát sinh trong quá trình luân chuyển chứng từ trên hệ thống thanh toán của Ngân hàng, KBNN và Cơ quan thuế thì các bên có liên quan phối hợp điều chỉnh, không trả lại tiền về tài khoản của NNT, không yêu cầu NNT lập lại Giấy nộp tiền. Trường hợp phải lập lại Giấy nộp tiền thì các bên có liên quan phối hợp xử lý để NNT không bị tính tiền chậm nộp./.
                               

Thanh Uyên (tổng hợp)


 

.
.