Cập nhật lúc: 10:08, 16/03/2016 [GMT+7]
.

Hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo hình thức trực tiếp và ủy quyền


Tổng cục Thuế vừa có Công văn 801/TCT-TNCN gửi cục thuế các tỉnh, TP hướng dẫn quyết toán thuế thu nhập cá nhân (TNCN) năm 2015 và cấp mã số thuế người phụ thuộc.

Theo hướng dẫn mới, cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế trong các trường hợp sau: có thu nhập từ tiền lương, tiền công và ký hợp đồng lao động từ 3 tháng trở lên tại một tổ chức trả thu nhập và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm uỷ quyền quyết toán thuế (bao gồm cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm) thì được ủy quyền quyết toán thuế tại tổ chức trả thu nhập đó đối với phần thu nhập do tổ chức đó chi trả.

Trường hợp điều chuyển người lao động giữa các tổ chức trong cùng một hệ thống như: Tập đoàn, tổng công ty, công ty mẹ-con, trụ sở chính và chi nhánh thì cũng được áp dụng nguyên tắc ủy quyền quyết toán thuế như đối với trường hợp tổ chức lại doanh nghiệp.

Tổng cục Thuế cũng hướng dẫn cụ thể những trường hợp quyết toán thuế trực tiếp với cơ quan thuế. Đây là những cá nhân bảo đảm điều kiện được ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập quyết toán thuế theo hướng dẫn tại điểm 1 nêu trên nhưng đã được tổ chức trả thu nhập cấp chứng từ khấu trừ thuế TNCN thì không ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức trả thu nhập nữa, trừ trường hợp tổ chức trả thu nhập đã thu hồi và hủy chứng từ khấu trừ thuế đã cấp cho cá nhân.

Theo Khánh Ly/Hà Nội Mới

 

.