Cập nhật lúc: 10:39, 30/03/2016 [GMT+7]
.
Bộ Tài chính:

Trình Chính phủ bãi bỏ quy định hoàn thuế GTGT đối với tàu đánh bắt xa bờ


(Baoquangngai.vn)- Bộ Tài chính vừa có văn bản trình Chính phủ ban hành Nghị định bãi bỏ khoản 6, Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP quy định về hoàn thuế GTGT của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.
 
Tại Khoản 6, Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP quy định: chủ tàu khai thác hải sản được hoàn thuế GTGT của tàu dùng để khai thác hải sản đối với tàu đóng mới, nâng cấp có tổng công suất máy chính từ 400 CV trở lên.
 
 

 

Bộ Tài chính đang trình Chính phủ bãi bỏ quy định hoàn thuế GTGT đối với tàu đánh bắt xa bờ. Ảnh: TL
Bộ Tài chính đang trình Chính phủ bãi bỏ quy định hoàn thuế GTGT đối với tàu đánh bắt xa bờ. Ảnh: TL

 

Ngày 26/11/2014, Quốc hội đã ban hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 (có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2015), trong đó tại Điều 3 đã quy định tàu đánh bắt xa bờ là đối tượng không chịu thuế GTGT. Như vậy, từ ngày 01/01/2015, tàu đánh bắt xa bờ không được hoàn thuế GTGT do là đối tượng không chịu thuế GTGT.

 
Để đảm bảo các chủ tàu thực hiện hoàn thuế thuận lợi cũng như thống nhất trong việc thực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước, nên Bộ Tài chính trình Chính phủ ban hành Nghị định bãi bỏ khoản 6, Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP, đồng thời trình Thủ tướng Chính phủ nguyên tắc xử lý cho các địa phương khi thay đổi chính sách như sau:
 
Đối với những hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ được ký trước ngày 01/01/2015, chủ tàu được hoàn thuế GTGT đầu vào theo quy định tại khoản 6, Điều 6 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP và theo quy định của pháp luật về thuế GTGT tại thời điểm ký hợp đồng.
 
Đối với những hợp đồng đóng mới, nâng cấp tàu đánh bắt xa bờ được ký từ ngày 01/01/2015, thực hiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 3 Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các Luật về thuế số 71/2014/QH13 của Quốc hội, chủ tàu không được hoàn thuế GTGT đầu vào.
 
Chủ tàu được Nhà nước hỗ trợ vay ưu đãi theo quy định tại điểm c, khoản 1, Điều 4 Nghị định số 67/2014/NĐ-CP. Giá trị tàu đóng mới, nâng cấp được vay ưu đãi bao gồm cả các khoản thuế GTGT đầu vào (nếu có).
 
PV
.