Cập nhật lúc: 15:32, 25/03/2016 [GMT+7]
.

Bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp nộp thuế còn nợ trước khi được hoàn thuế


(Baoquangngai.vn)- Ngày 14/3/2016, Bộ Tài chính đã có công văn số 3357/BTC-TCT gửi Cục Thuế các tỉnh thành phố trực thuộc Trung ương về việc quản lý chi hoàn thuế giá trị gia tăng theo đúng quy định của pháp luật. Công văn này bên cạnh việc triển khai thực hiện quy định về quản lý rủi ro trong hoàn thuế giá trị gia tăng còn tháo gỡ vướng mắc trong việc thực hiện hoàn thuế giá trị gia tăng cho người nộp thuế.

Theo công văn, sẽ bãi bỏ quy định giám sát ưu tiên chi hoàn thuế; Tổng cục Thuế chuyển sang giám sát hồ sơ giải quyết hoàn thuế đủ điều kiện ban hành Quyết định hoàn thuế giá trị gia tăng theo quy định tại Thông tư số 204/2015/TT-BTC.

Đồng thời, quy định Tổng cục Thuế có trách nhiệm giám sát hồ sơ hoàn thuế có đủ điều kiện ban hành Quyết định hoàn thuế trong thời hạn 6 giờ làm việc.

Bên cạnh đó, công văn này cũng bãi bỏ quy định yêu cầu doanh nghiệp phải nộp số tiền thuế còn nợ trước khi được hoàn thuế tại điểm 4 của công văn 13822/BTC-TCT.

Như vậy, người nộp thuế sẽ tiếp tục được bù trừ số thuế còn nợ với số tiền thuế được hoàn theo hướng dẫn tại Điều 59 của Thông tư 156/2013/TT-BTC.

Chuyển cơ chế kiểm tra trước khi hoàn thuế sang kiểm tra sau hoàn thuế đối với các trường hợp rủi ro thấp để tạo thuận lợi hơn cho doanh nghiệp nhưng vẫn phải đảm bảo quản lý chặt chẽ hoàn thuế giá trị gia tăng.

Ngoài ra, cơ quan thuế vẫn phải áp dụng các biện pháp nghiệp vụ như phối hợp cơ quan hải quan, biên phòng, công an, ngân hàng... để quản lý chặt chẽ hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp nhằm ngăn chặn các hành vi gian lận, chiếm đoạt tiền hoàn thuế giá trị gia tăng của nhà nước.
 

KT (tổng hợp)
 

.