Chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản: Những chuyển biến tích cực
16:36 | 13/05/2022
(Báo Quảng Ngãi)- Sau những chỉ đạo quyết liệt của UBND tỉnh, công tác chống thất thu thuế chuyển nhượng bất động sản (BĐS) đã có những chuyển biến tích cực. Nhiều trường hợp khai thấp hơn số tiền ghi trên hợp đồng được ngành thuế đề nghị kê khai lại theo đúng giá thực tế.
.
.