Thông báo về kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XII
16:40 | 22/03/2017
(Báo Quảng Ngãi)- Căn cứ Luật Tổ chức Chính quyền địa phương ngày 19.6.2015, Thường trực Hội đồng nhân dân tỉnh quyết định tổ chức kỳ họp thứ 5 (kỳ họp bất thường), HĐND tỉnh khóa XII với thời gian, địa điểm và dự kiến nội dung, chương trình như sau: Xem tiếp
.
.
.