Ủy ban Kiểm tra Trung ương kết luận về hàng loạt cá nhân sai phạm
20:14 | 27/04/2017
Từ ngày 24 đến 26-4-2017, tại Hà Nội, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã họp kỳ thứ 14. Đồng chí Trần Quốc Vượng, Uỷ viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ nhiệm Uỷ ban Kiểm tra Trung ương chủ trì kỳ họp. Xem tiếp
.
.
.