Công bố quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ
16:50 | 18/01/2020
Viện Kiểm sát nhân dân tối cao vừa tổ chức Lễ công bố và trao quyết định của Chủ tịch nước về công tác cán bộ.
.
.