UBTVQH ra Nghị quyết kỷ luật ông Vũ Huy Hoàng
21:16 | 23/01/2017
Ủy ban Thường vụ Quốc hội vừa ra Nghị quyết số 344/NQ-UBTVQH14 về việc xử lý kỷ luật đối với ông Vũ Huy Hoàng. Xem tiếp
.
.
.