Nỗi lo ô nhiễm môi trường không khí
19:41 | 18/01/2021
(Baoquangngai.vn)- Nhằm tăng cường kiểm soát ô nhiễm môi trường không khí, Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Tài nguyên và Môi trường tổ chức đánh giá , đề xuất kế hoạch quản lý chất lượng không khí trong giai đoạn 2021 - 2025, báo cáo Thủ tướng Chính phủ trong quý I năm 2021.
.
.