Nguồn tài nguyên nước của Việt Nam: Sẽ thiếu hụt trầm trọng
22:12 | 30/04/2019
(Baoquangngai.vn)- Theo Bộ Tài nguyên-Môi trường, đến năm 2025, lượng nước mặt bình quân đầu người ở Việt Nam chỉ đạt 2.830 m3/người/năm, thiếu so tiêu chuẩn thế giới là 4.000 m3/người/năm. Và nếu không có những chính sách hữu hiệu trong vòng 50 năm nữa, Việt Nam sẽ bị thiếu nước trầm trọng.
.
.