Côn trùng có thể tuyệt chủng hoàn toàn trong vòng một thế kỷ nữa
22:13 | 13/02/2019
Nghiên cứu khoa học toàn cầu đầu tiên về sự suy giảm của các loài công trùng vừa công bố cho thấy, chúng đang diệt vong một cách nhanh chóng, thậm chí có thể biến mất hoàn toàn trong vòng 100 năm tới.
.
.