Cập nhật lúc: 09:49, 10/03/2016 [GMT+7]
.

Quảng Ngãi: 2 tháng thu được 2.950 tỷ đồng tiền thuế


(Báo Quảng Ngãi)- Tin từ Cục Thuế tỉnh, 2 tháng đầu năm 2016, số thuế do ngành thuế quản lý đã thu được 2.950 tỷ đồng, đạt 14% dự toán năm, nhưng chỉ bằng 44% so với cùng kỳ năm trước. Nguồn thu từ Nhà máy lọc dầu Dung Quất giảm nên chỉ thu được 2.261,7 tỷ đồng, bằng 36,8% so với cùng kỳ năm trước (trong đó đã có 1.681 tỷ đồng của năm 2014 chuyển sang).

Các khoản còn lại đã thu 688,3 tỷ đồng, đạt 16,7% dự toán năm, tăng 14,9% so cùng kỳ; nếu tính trừ tiền sử dụng đất thì tăng 25,1%. Nhiều khoản thu tăng so cùng kỳ như DNNN địa phương (tăng 9,7%); thuế ngoài quốc doanh (tăng 15,2%); tiền thuê đất (tăng 2,3%); thuế bảo vệ môi trường (tăng 114,2% do chính sách thuế tăng 3 lần so với năm trước); thuế thu nhập cá nhân (tăng 38,1%)...        

                                      Khoa Thành
 

.