Trường công, trường tư đều xét tuyển bổ sung
14:48 | 17/08/2019
Hàng loạt trường đại học công lập thông báo xét tuyển bổ sung với hàng ngàn chỉ tiêu. Nhiều trường ngoài công lập cũng xét tuyển bổ sung tất cả các ngành.
.
.