Đẩy lùi âm mưu xuyên tạc, chia rẽ tình hữu nghị
15:55 | 02/01/2017
Tình đoàn kết, hữu nghị là giá trị tốt đẹp, bền vững được hun đúc từ lịch sử hàng nghìn năm của hai nước Việt Nam - Cam-pu-chia, từ mối quan hệ đặc biệt đã có từ lâu trong lịch sử và được thử thách trong ngọn lửa cách mạng chống kẻ thù chung. Xem tiếp
.
.
.