Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tiếp Đại sứ Hoa Kỳ
08:06 | 16/04/2021
Chiều 15/4, tại Trụ sở Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng đã tiếp Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Daniel Kritenbrink đến chào từ biệt nhân kết thúc nhiệm kỳ công tác tại Việt Nam.
.
.