Lãnh đạo Việt Nam gửi điện mừng lãnh đạo Cộng hòa Cuba
09:43 | 12/10/2019
Hợp tác quốc phòng góp phần củng cố và phát triển quan hệ hữu nghị truyền thống tốt đẹp Việt Nam - Cuba
.
.