Đường bê tông thành đường đất khi dồn điền đổi thửa
21:40 | 14/10/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện công tác dồn điền đổi thửa ở thôn An Điềm 1, xã Bình Chương (Bình Sơn), chính quyền xã đã phá tuyến đường bê tông do người dân góp tiền, ngày công để làm cách đây khoảng 10 năm, để làm lại con đường mới. Tuy nhiên, tuyến đường mới lại là đường đất, khiến việc đi lại của người dân khó khăn hơn trước.
.
.