Gói hỗ trợ những người bị ảnh hưởng bởi Covid-19: Giám sát để không bị trục lợi
07:02 | 01/05/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, 20 triệu người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng dịch Covid-19 đang trông chờ để được nhận hỗ trợ từ gói an sinh xã hội 62.000 tỷ đồng của Chính phủ. Tiền hỗ trợ dự kiến sẽ đến tay những người thụ hưởng trong tháng 4 và tháng 5.2020. Đây là gói hỗ trợ chưa có trong tiền lệ, thể hiện chính sách nhân văn của Đảng, Nhà nước trong việc chăm lo đời sống nhân dân.
.
.