Đào được củ sâm Ngọc Linh quý có giá 400 triệu đồng
21:10 | 24/04/2017
Một người dân dưới chân núi Ngọc Linh (huyện Nam Trà My, Quảng Nam) đào được trong vườn nhà một củ sâm nặng hơn 7 lạng, trên 30 năm tuổi. Củ sâm này được bán với giá trên 400 triệu đồng. Xem tiếp
.
.
.