Chiến tranh trong tương lai khác xa hiện thời thế nào?
22:01 | 20/11/2018
Cho tới giờ, việc sử dụng vũ khí chết người trong trận chiến với kẻ thù vẫn do con người quyết định, song những thay đổi mang tính bước ngoặt đang tới gần. Xem tiếp
.
.
.