Cái chết thương tâm của nhà du hành Liên Xô rơi từ vũ trụ
21:14 | 19/02/2021
Vladimir Komarov là một nhà du hành vũ trụ Liên Xô tài năng đặc biệt. Nhưng ông lại được nhớ đến nhiều nhất bởi cái chết của mình, với biệt danh "người rơi từ vũ trụ".
.
.