Đảm bảo an toàn vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật
16:43 | 24/10/2019
(Báo Quảng Ngãi)- "Quản lý, khai thác vũ khí, trang thiết bị kỹ thuật tốt, bền, an toàn, tiết kiệm và an toàn giao thông" là cuộc vận động lớn trong toàn quân (Cuộc vận động 50). Trong giai đoạn 2015 - 2019, LLVT tỉnh đã có nhiều giải pháp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật đạt chất lượng, đáp ứng nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu.
.
.