Tình quân dân nơi biên giới biển
09:18 | 06/06/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ" (Cuộc vận động), gắn với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trong 5 năm qua (2014 - 2019), BĐBP tỉnh đã triển khai nhiều mô hình, hoạt động phong phú, thiết thực, giúp nhân dân khu vực biên giới biển (KVBGB) phát triển kinh tế - xã hội, xoá đói giảm nghèo...
.
.