Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi: Thực hiện tốt Pháp lệnh Động viên công nghiệp
18:25 | 03/04/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Công ty CP Cơ khí và Xây lắp An Ngãi (Công ty An Ngãi) là một trong những lá cờ đầu của khối doanh nghiệp trong phong trào thi đua yêu nước của tỉnh Quảng Ngãi. Đặc biệt, trong thực hiện Pháp lệnh Động viên công nghiệp, doanh nghiệp đã nỗ lực đáp ứng tốt các yêu cầu nhiệm vụ được giao.
.
.