Nghĩa Hành: Xây dựng chi bộ quân sự cấp xã vững mạnh
10:04 | 14/10/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Từ một huyện có tỷ lệ chi bộ quân sự đạt thấp, đến nay, 100% xã, thị trấn ở Nghĩa Hành đã có chi bộ quân sự. Đây là huyện đầu tiên của tỉnh đã hoàn thành nhiệm vụ này theo Hướng dẫn 35 của Ban Tổ chức Trung ương về tổ chức và hoạt động của chi bộ quân sự xã, phường, thị trấn.
.
.