Kế hoạch đưa 19 xã đạt chuẩn NTM năm 2020: Khó về đích đúng hẹn
16:36 | 14/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Một trong những nhiệm vụ quan trọng của Chương trình Mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới (NTM) trong năm 2020 trên địa bàn tỉnh là, phấn đấu có thêm 19 xã đạt chuẩn NTM. Song, đến giữa tháng 9 vừa qua, mới chỉ có 4/19 xã đạt 19 tiêu chí.
.
.