Chuẩn bị sản xuất vụ đông xuân 2019-2020
06:34 | 12/12/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Để chuẩn bị cho vụ sản xuất đông xuân 2019- 2020, ngành nông nghiệp đã hướng dẫn lịch thời vụ, cơ cấu giống và khuyến cáo các giải pháp kỹ thuật cho nông dân. Thời điểm này, nông dân trong tỉnh đang làm đất, dọn ruộng, chuẩn bị xuống giống đúng lịch thời vụ.
.
.