Giải pháp thu hút nông dân vào hợp tác xã
08:53 | 07/12/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Trên địa bàn tỉnh có nhiều hợp tác xã (HTX) được thành lập mới, nhưng số thành viên tham gia không nhiều. Nguyên nhân là do HTX chưa thật sự trở thành chỗ dựa trong sản xuất và tiêu thụ nông sản cho nông dân.
.
.