Thông báo tuyển dụng lao động
18:23 | 22/03/2019
Căn cứ nhu cầu tuyển dụng nhân sự quản lý vận hành Nhà máy Ethanol Dung Quất trong thời gian đến, Công ty Cổ phần Nhiên liệu Sinh học Dầu khí Miền Trung (BSR-BF) thông báo tuyển dụng nhân sự như sau:
.
.