SỐ ĐIỆN THOẠI ĐƯỜNG DÂY NÓNG PHÒNG CHỐNG LỤT, BÃO VÀ TÌM KIẾM CỨU NẠN Ở CÁC ĐƠN VỊ

15:41, 27/10/2020 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Để chủ động và kịp thời có các biện pháp ứng phó với nhiều tình huống xảy ra trong bão số 9, chúng tôi xin cung cấp số điện thoại đường dây nóng phòng, chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn của tất cả 13 huyện, thị xã, thành phố trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.
 
Người dân có thể lưu lại số điện thoại đường dây nóng các huyện, thành phố, thị xã ở Quảng Ngãi trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn để liên lạc khi cần thiết.  Người dân lưu ý, khi có tình huống khẩn cấp nên điện vào số điện thoại đường dây nóng của địa phương mình đang cư trú để được ứng cứu.
 
-Văn phòng Ban chỉ huy Phòng chống thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tỉnh Quảng Ngãi: 0255 6255 588;  0255 3712 556
 
-Huyện Bình Sơn:   0255 3512302 ;  0255 3530133 ; 0255 3510924
 
-Huyện Sơn Tịnh:  0255 3842 223
 
-Huyện Tư Nghĩa:  0255 3913 582 ;     0255 2218 828
 
-Huyện Nghĩa Hành: 0255 3861 241;   0255 3861174
 
-Huyện Mộ Đức:  0255 2214 603;     0255 6279 789
 
-Thị xã Đức Phổ:  0255 3859 703
 
-Huyện Ba Tơ:  0255 3891 400;      0255 3891840
 
-Huyện Minh Long:  0255 3866 237
 
-Huyện Sơn Hà:  0255 3883 340 ;  0255 3864269
 
-Huyện Sơn Tây 0255 3 868 061 ;  0255 3 868 488
 
-Huyện Trà Bồng: 0255 3870106 ;  0255 3870288 ;  0255 3865372
 
-Huyện Lý Sơn:  0255 3867315
 
-Thành phố Quảng Ngãi:  0255 3717985 ;  0255 3823752
 
Người dân có thể lưu lại số điện thoại đường dây nóng các huyện, thành phố, thị xã ở Quảng Ngãi trong phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn.
 
PV

 

.