THÔNG BÁO MỜI CHÀO HÀNG

09:20, 15/05/2020 [GMT+7]
.
A. Thông tin chung bên mời thầu
Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam- Chi nhánh miền trung
Địa chỉ: 103 An Dương Vương, phường Trần Phú, TP. Quảng Ngãi
Điện thoại: 02553.718183 -  Fax: 02553.718185.
Mã số thuế: 0305097236-009.
 
B. Nội dung thông báo mời chào hàng cạnh tranh
 
- Tên bên mời thầu: Công ty Cổ phần kinh doanh Khí miền Nam- Chi nhánh miền Trung.
 
 1. Tên gói thầu: Thuê xe tải vận chuyển chai LPG từ tháng 01/06/2020 đến hết tháng 31/05/2022.
.
Loại gói thầu:
 
      Xây lắp             Mua sắm hàng hóa               Phi tư vấn X                Hỗn hợp

 2.   Giá gói thầu: : 4,045,852,800 đồng (Bốn tỷ, không trăm bốn mươi lăm triệu, tám trăm năm mươi hai nghìn,tám trăm đồng), giá đã bao gồm VAT.

  • Nội dung chính của gói thầu: Thuê xe tải vận chuyển chai LPG từ tháng 06/2020 đến hết tháng 05/2022
  • Thời gian thực hiện hợp đồng: từ ngày 01/06/2020 đến hết ngày 31/05/2022.   
3.    Tên dự án: Thuê xe tải vận chuyển chai LPG từ tháng 01/06/2020 đến hết tháng 31/05/2022.
4.    Nguồn vốn: Chi phí sản xuất kinh doanh
5.    Hình thức lựa chọn nhà thầu: Chào hàng cạnh tranh thông thường.
6.    Phương thức lựa chọn nhà thầu: Một giai đoạn - Một túi hồ sơ
 

 

TỪ KHÓA: Quảng NgãiHuế
.
.