Danh sách các cơ quan đơn vị ủng hộ Quỹ "Vì người nghèo" năm 2019

14:21, 13/02/2020 [GMT+7]
.
(Báo Quảng Ngãi)- Trong năm 2019, Quỹ “Vì người nghèo" - Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Quảng Ngãi đã nhận được sự quan tâm đóng góp, ủng hộ của các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh hỗ trợ người nghèo tỉnh Quảng Ngãi. Quỹ "Vì người nghèo" tỉnh đã huy động được số tiền 34.502.549.237 đồng (trong đó nguồn huy động ủng hộ có chỉ định là 31.823.320.000 đồng và huy động ủng hộ từ 2 ngày lương của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp trong tỉnh 2.679.229.237 đồng).
 
 
Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, Ban vận động Quỹ “Vì người nghèo” tỉnh xin trân trọng cảm ơn các cơ quan, tổ chức, đơn vị, doanh nghiệp, các nhà hảo tâm trong và ngoài tỉnh đã quan tâm hỗ trợ người nghèo tỉnh Quảng Ngãi trong năm 2019. 
 
.
.