Thông báo thi tuyển giáo viên năm 2019

16:56, 11/09/2019 [GMT+7]
.
I. Chỉ tiêu tuyển dụng:

Tổng chỉ tiêu tuyển dụng cho 03 cấp học (mầm non tiểu học, trung học cơ sở) là 78 giáo viên, cụ thể như sau:

1. Đối với bậc học trung học cơ sở: tuyển dụng 23 giáo viên, gồm các chuyên ngành đào tạo như sau:  

- Toán (Toán - Tin, Toán - Lý): 06 giáo viên; Vật lý: 01 giáo viên; Sinh học: 01 giáo viên; Ngữ văn: 03 giáo viên;  Lịch sử: 02 giáo viên; Anh Văn: 03 giáo viên;  Thể dục: 01 giáo viên; Tin học: 01 giáo viên;  Âm nhạc: 01 giáo viên; Tổng phụ trách đội: 03 giáo viên; Mỹ thuật: 01 giáo viên.

2. Đối với bậc học tiểu học: tuyển dụng 18 giáo viên gồm các chuyên ngành như sau:

- Giáo viên Tiểu học cơ bản: 14 giáo viên;

- Giáo viên Thể dục: 01 giáo viên;

- Giáo viên Âm nhạc: 01 giáo viên.

- Giáo viên Mỹ thuật: 02 giáo viên.

3. Đối với bậc học mầm non: tuyển dụng 37 giáo viên.

- Sư phạm Mầm non 37 giáo viên;

II. Thời gian, địa điểm thu nhận hồ sơ dự tuyển
    
- Thu nhận phiếu đăng ký dự tuyển kể từ ngày 15/8/2019 đến hết ngày 15/9/2019 (trong giờ hành chính ngày làm việc).

- Địa điểm tiếp nhận hồ sơ dự tuyển: Tại phòng Nội vụ huyện Sơn Tây (địa chỉ nhà làm việc UBND huyện Sơn Tây, xã Sơn Dung, huyện Sơn Tây, tỉnh Quảng Ngãi).

Điện thoại liên hệ: 0255.3868355.

 
.