Thông báo công khai đăng ký xe máy chuyên dùng

22:35, 30/07/2019 [GMT+7]
.

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PQ

Địa chỉ thường trú: TDP3, TT Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300333688

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy ủi               

Màu sơn: Vàng

Nhãn hiệu (mác, kiểu): KOMATSU D68P-1        

Nước sản xuất: Nhật Bản                      

Số động cơ: 6D125-28474    
            
Số khung: D68P1-45758    

Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.
 
-----------------------------------------

Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN PQ

Địa chỉ thường trú: TDP3, TT Châu Ổ, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi

Mã số thuế: 4300333688

Hiện tôi là chủ sở hữu xe máy chuyên dùng có đặc điểm sau:

Loại xe máy chuyên dùng: Máy ủi    
           
Màu sơn: Vàng

Nhãn hiệu (mác, kiểu): KOMATSU D60P-11    

Nước sản xuất: Nhật Bản                      

Số động cơ: 6D125-48517                

Số khung: D60P11-45576    
        
Nay tôi xin thông báo công khai, nếu ai có tranh chấp quyền sở hữu chiếc xe máy chuyên dùng nêu trên xin gửi về Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi.

Sau 7 ngày kể từ khi thực hiện thông báo này, nếu không có tranh chấp, Sở Giao thông vận tải Quảng Ngãi sẽ tiến hành làm thủ tục đăng ký cho tôi theo quy định của pháp luật.

 
.