Cập nhật lúc: 09:10, 01/08/2018 [GMT+7]
.

Thông báo truy tìm chủ sở hữu xe mô tô, xe gắn máy vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ


Cá nhân, tổ chức có xe mô tô, xe gắn máy có đặc điểm trên biết, mang toàn bộ giấy tờ hợp pháp của xe mô tô, xe gắn máy đến Trạm CSGT Đức Phổ - Phòng CSGT ĐB-ĐS Công an tỉnh Quảng Ngãi (Địa chỉ: Xã Phổ Cường, huyện Đức Phổ, tỉnh Quảng Ngãi; số điện thoại: 02553775019) để giải quyết.

Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày đăng thông báo, nếu chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp các xe mô tô, xe gắn máy trên không đến giải quyết thì những phương tiện trên sẽ bị tịch thu, bán đấu giá sung công quỹ nhà nước theo quy định của pháp luật. Phòng CSGT ĐB-ĐS, Công an tỉnh Quảng ngãi không giải quyết các yêu cầu, khiếu nại sau này của chủ sở hữu, người quản lý, người sử dụng hợp pháp.   

CÔNG AN TỈNH QUẢNG NGÃI
                                                        
 

.