Cập nhật lúc: 14:43, 18/12/2016 [GMT+7]
.

Mời tham gia Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IX-2017


Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi là giải thưởng báo chí hàng năm do Hội Nhà báo tỉnh tổ chức, được trao cho những tác phẩm báo chí xuất sắc viết về các lĩnh vực của đời sống xã hội diễn ra trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Công dân Việt Nam, không vi phạm pháp luật, không vi phạm đạo đức nghề nghiệp người làm báo, có tác phẩm viết về Quảng Ngãi được đăng, phát trên các cơ quan báo chí từ ngày 01.01 đến 31.12.2016 đều có thể tham gia Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi.

Mỗi tác giả được tham gia 1 tác phẩm, tác giả là người quay phim được đứng tên tối đa 3 tác phẩm. Tác giả tham gia một trong các thể loại: Phim tài liệu, ảnh báo chí, phóng sự điều tra, bình luận, được ưu tiên tham gia thêm 1 tác phẩm ở các thể loại khác.

Cơ cấu và giá trị giải thưởng Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Giải A bằng 10 lần mức lương cơ sở; giải B bằng 7 lần mức lương cơ sở; giải C bằng 5 lần mức lương cơ sở, giải khuyến khích bằng 2 lần mức lương cơ sở.

Hội Nhà báo tỉnh Quảng Ngãi bắt đầu tiếp nhận tác phẩm tham gia Giải báo chí tỉnh Quảng Ngãi lần thứ IX-2017 từ ngày ra thông báo đến hết ngày 31.3.2017.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Văn phòng Hội Nhà báo tỉnh, số 546-Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi.

Điện thoại: 0553. 710639

Email: ngonluanqngai@gmail.com.
 

.