Cập nhật lúc: 16:17, 02/11/2014 [GMT+7]
.

Tìm hiểu địa chỉ IP là gì? IPv4 và IPv6


Địa chỉ IP (Internet Protocol Address) là chuỗi số có chiều dài 32 bit (IPv4) hoặc 128 bit (IPv6) dùng để định danh một thiết bị mạng trên hệ thống mạng giúp chúng nhận diện và liên lạc với nhau.

Trong một mô hình mạng, mỗi địa chỉ IP là duy nhất đối với một thiết bị mạng.

Một thiết bị mạng có thể được gán địa chỉ IP cố định (static IP) hoặc được cấp phát IP động theo từng phiên làm việc (dynamic IP). IP cố định là địa chỉ IP dành riêng cho một thiết bị mạng, không bị trùng lập và không bị thay đổi sau từng phiên làm việc. IP động được cấp phát một cách tự động thiết bị mạng để chúng có thể giao tiếp với hệ thống mạng và có thể tự động thay đổi theo từng phiên làm việc.

Địa chỉ IP do Tổ chức cấp phát số hiệu Internet (IANA – Internet Assigned Numbers Authority) quản lý và tạo ra. IANA sẽ phân phối dải địa chỉ IP đến Cơ quan Intenet cấp khu vực, cơ quan đó sẽ phân phát dải IP cấp thấp hơn cho các quốc gia, các quốc gia tiếp nhận dải địa chỉ IP đã đăng ký cấp phát lại dải IP cấp thấp hơn cho các nhà cung cấp Internet và cuối cùng người dùng sẽ có một địa chỉ IP dùng để kết nối Internet.

 IP riêng tư  (Private IP) và IP công cộng (Public IP)

IP riêng tư là địa chỉ IP dùng cho các cá nhân, tổ chức  sử dụng trong các hệ thống mạng cục bộ (LAN) không kết nối với Internet. Dải địa chỉ IP này được sử dụng tự do, không có giá trị quốc tế và không chịu sự quản lý của cơ quan chức năng.

IP công cộng là địa chỉ IP dùng để nhận dạng thiết bị mạng trên hệ thống mạng toàn cầu (Internet). Khi muốn sử dụng địa chỉ IP dạng này cần đăng ký với cơ quan chức năng và chịu sự quản lý của họ.

IPv4 (Internet Protocol version 4)

IPv4 là thế hệ IP chúng ta sử dụng hiện nay bao gồm 32 bit. IPv4 được biểu hiện bằng chuỗi số có 4 phần phân cách bằng 4 dấu chấm. Mỗi phần được gọi là octet và có 8 bit dữ liệu.

Địa chỉ IPv4 dạng 192.168.1.1IPv6 (Internet Protocol version 6)

IPv6 được phát triển dựa trên nền tảng IPv4 nhằm mục địa bổ sung lượng địa chỉ IPv4 (4.3 tỷ) dần cạn kiệt. Với chiều dài 128 bit dữ liệu, IPv6 có tới 2.56 tỷ tỷ địa chỉ IP gấp nhiều lần so với IPv4.

Địa chỉ IPv6 dạng 2001:0f68:0000:0000:0000:0000:1986:69af

Theo Khoahoc

 

.