Cập nhật lúc: 14:59, 09/10/2014 [GMT+7]
.
Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh Quảng Ngãi thông báo

Cuộc vận động sáng tác ca khúc năm 2014


Hướng tới kỷ niệm 40 năm Ngày giải phóng tỉnh Quảng Ngãi (24.3.1975 - 24.3.2015), Hội Văn học - Nghệ thuật tỉnh tổ chức cuộc vận động sáng tác ca khúc với chủ đề: “Hát về quê hương Núi Ấn - Sông Trà”.

ĐỐI TƯỢNG DỰ THI

Các nhạc sỹ chuyên nghiệp và không chuyên trong tỉnh Quảng Ngãi;
Thành viên Ban tổ chức, Ban giám khảo, Ban thư ký không được tham gia dự thi.

YÊU CẦU TÁC PHẨM DỰ THI

l. Nội dung
Các tác phẩm ca ngợi sự đổi mới và phát triển của tỉnh Quảng Ngãi trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội; truyền thống cách mạng, lịch sử, văn hóa… Trong đó chú trọng đến đề tài biển đảo, phong trào xây dựng nông thôn mới, những gương điển hình trong phong trào thi đua học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh... trên vùng đất Quảng Ngãi.

2. Quy định về thể loại ca khúc

- Thể loại: ca khúc quần chúng, ca khúc nghệ thuật với những hình thức như: đơn ca, song ca, tốp ca và hát tập thể (không chọn tác phẩm hợp xướng) có nội dung giáo dục sâu sắc, chất lượng nghệ thuật tốt, đậm đà bản sắc dân tộc.

THỜI HẠN VÀ NƠI NHẬN TÁC PHẨM

- Thời gian nhận tác phẩm dự thi từ ngày ra thông báo đến hết ngày 30.11.2014;
- Thời gian trao giải Ban tổ chức sẽ có thông báo riêng.

Nơi nhận tác phẩm dự thi:

Hội Văn học - Nghệ thuật Quảng Ngãi; Địa chỉ: 68, Hùng Vương, TP. Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi; Điện thoại: 055.3826790    

.