Cập nhật lúc: 16:54, 03/10/2013 [GMT+7]
.

Phòng giáo dục và Đào tạo TP. Quảng Ngãi: Thông báo mới thầu


Tên bên mời thầu: Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Quảng Ngãi

Gói thầu: Mua sắm thiết bị mầm non 5-6 tuổi

Hình thức đấu thầu: Đấu thầu rộng rãi

Thời gian bán hồ sơ mời thầu: Từ lúc 7 giờ ngày 04/10/2013 đến trước 15 giờ 30 phút ngày 08/10/2013 (trong giờ hành chính).

Điện thoại: 055 3.819.132

Phòng giáo dục và đào tạo thành phố Quảng Ngãi kính mời đại điện các nhà thầu có đủ năng lực, kinh nghiệm và khả năng cung cấp tham gia chào hàng.

 

.