• Phòng, chống virus Corona
  • Bất cập khi mua và sử dụng khẩu trang y tế
    (Báo Quảng Ngãi)- Hiện nay, tình trạng mua, sử dụng khẩu trang y tế còn nhiều bất cập. Trong đó, việc quản lý mua bán khẩu trang, nước sát khuẩn y tế trên không gian mạng chưa được kiểm soát tốt. Ở nhiều nơi công cộng, tình trạng vứt khẩu trang y tế bừa bãi là một trong những mối nguy lây lan dịch bệnh và mất mỹ quan môi trường.
    .
    .
    .