Đảng vững mạnh mới chăm lo tốt đời sống nhân dân
(Báo Quảng Ngãi)- Là người khai sinh và rèn luyện Đảng ta, Chủ tịch Hồ Chí Minh cho rằng, lợi ích của Đảng không nằm ngoài lợi ích của dân tộc, của nhân dân. Đây cũng là mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi trong 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh và thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh“.
.
 • Tâm nguyện của Người sống mãi với thời gian (kỳ cuối) Tâm nguyện của Người sống mãi với thời gian (kỳ cuối)
  (Báo Quảng Ngãi)- Phát triển kinh tế là nhiệm vụ trọng tâm, xây dựng Đảng là nhiệm vụ then chốt; đồng thời thực hiện hiệu quả các chính sách an sinh xã hội; giữ vững ổn định chính trị và trật tự an toàn xã hội... là những mục tiêu xuyên suốt của Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi.
  .
 • Những lời dặn dò chí tình
  (Báo Quảng Ngãi)- Mới đây (ngày 27.8), tại Trụ sở Trung ương Đảng (Hà Nội), Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đã gặp mặt 392 đảng viên trẻ tiêu biểu làm theo lời Bác toàn quốc năm 2019 (Quảng Ngãi có 5 đảng viên), nhân kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh (1969 - 2019).
  .
 • Tâm nguyện của Người sống mãi với thời gian (kỳ 2)
  (Báo Quảng Ngãi)- Đúc kết từ thực tiễn kể từ ngày Đảng ta ra đời và trong quá trình lãnh đạo cách mạng, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh: Người lãnh đạo phải hiểu nguyện vọng của dân, sự cực khổ của dân; hiểu tâm lý của dân, học sáng kiến của dân...; phải tôn kính dân, phải làm cho dân tin, phải làm gương cho dân.
  .
 • Giá trị thực tiễn của Di chúc Bác Hồ
  (Báo Quảng Ngãi)- Trước khi đi xa, Chủ tịch Hồ Chí Minh kính yêu đã để lại cho toàn Đảng, toàn dân ta một bản Di chúc vô cùng quý báu và đã trở thành nguồn cổ vũ lớn lao đối với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta tiến lên giành thắng lợi trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, thống nhất đất nước, đưa nước nhà vững bước tiến lên chủ nghĩa xã hội.
  .
 • Tâm nguyện của Người sống mãi với thời gian (kỳ 1)
  (Báo Quảng Ngãi)- Kỷ niệm 50 năm ngày Bác Hồ đi xa, ôn lại lời căn dặn của Người trong Di chúc là dịp để mỗi cán bộ, đảng viên, mỗi tổ chức đảng tự soi rọi lại mình; phấn đấu xây dựng Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh để lãnh đạo thắng lợi các nhiệm vụ chính trị đã đề ra.
  .
 • Tôn vinh và tri ân sâu sắc công lao của Người
  (Báo Quảng Ngãi)- Đó là nội dung chủ đạo của các buổi sinh hoạt chuyên đề “50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh đang được các cấp ủy đảng, đơn vị, địa phương trong tỉnh triển khai. Đây là hoạt động hướng đến kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Bác.
  .
 • Ra mắt sách 'Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp' bằng 4 thứ tiếng
  Cuốn sách “Chủ tịch Hồ Chí Minh: Cuộc đời và sự nghiệp“ giới thiệu hơn 100 tài liệu, hình ảnh tiêu biểu về cuộc đời và sự nghiệp cách mạng của Người bằng 4 thứ tiếng (Việt, Anh, Pháp và Nga).
  .
 • Chương trình nghệ thuật “Nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với Bác“
  Nhân 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Báo Nhân Dân phối hợp với Ban Quản lý khu di tích Chủ tịch Hồ Chí Minh tại Phủ Chủ tịch tổ chức chương trình “Nửa thế kỷ thực hiện lời thề thiêng liêng với Bác“.
  .
 • Tuyên dương 50 công trình thanh niên tiêu biểu làm theo lời Bác
  Tối 26-8, tại Quảng trường Ba Đình, Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức tổng kết đợt thi đua cao điểm với chủ đề “Tuổi trẻ Việt Nam nhớ lời Di chúc theo chân Bác“.
  .
.
.