Giao thừa Đinh dậu 28-01-2017
 • 00

  Ngày

 • 00

  Giờ

 • 00

  Phút

 • 00

  Giây

abc
.
,
Tập trung thu hút đầu tư, thúc đẩy sản xuất phát triển
Cập nhật lúc 09:06, Thứ Hai, 30/01/2017 (GMT+7)

(Báo Quảng Ngãi)- Khẳng định một số thành tựu năm 2016; xác định nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp thực hiện năm 2017... là những nội dung mà Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng trao đổi với báo chí trước thềm năm mới. Chủ tịch UBND tỉnh cho rằng: "Chỉ có đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh mới tạo ra sản phẩm cho xã hội, gia tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân”.

Khái quát về tình hình kinh tế - xã hội năm 2016, Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng cho biết, năm 2016 là năm đầu thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX; là năm Quảng Ngãi "đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính và thu hút đầu tư". Với sự nỗ lực của các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận, các đoàn thể, nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, kinh tế - xã hội của tỉnh có sự chuyển biến tích cực và đạt được kết quả quan trọng. Trong đó, tổng sản phẩm (GRDP) tăng 5%; GRDP bình quân đầu người đạt 50 triệu đồng; tổng thu cân đối ngân sách ước đạt 17,3 nghìn tỷ đồng; giá trị sản xuất các ngành công nghiệp, dịch vụ và nông, lâm, ngư nghiệp tăng so với cùng kỳ... Văn hóa - xã hội có bước tiến bộ, an sinh xã hội bảo đảm; tỷ lệ hộ nghèo toàn tỉnh giảm còn 13,5%. Quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được giữ vững.

Ký kết tài trợ vốn cho doanh nghiệp tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016.                                                           ảnh: Thanh Toàn
Ký kết tài trợ vốn cho doanh nghiệp tại Hội nghị Xúc tiến đầu tư năm 2016. Ảnh: Thanh Toàn-PV: Đồng chí có thể đánh giá về công tác cải cách hành chính, nhất là đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính trên địa bàn tỉnh trong năm 2016?

Đồng chí TRẦN NGỌC CĂNG: Xác định là một trong ba nhiệm vụ trọng tâm của tỉnh trong giai đoạn 2015 - 2020 theo Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XIX, trong năm 2016, UBND tỉnh đã xây dựng Đề án cải cách hành chính, nhất là cải cách thủ tục hành chính (TTHC) trình Tỉnh ủy và HĐND tỉnh ban hành Nghị quyết để triển khai thực hiện.

Trong năm qua, công tác cải cách hành chính đã được UBND tỉnh quan tâm, chỉ đạo và tích cực triển khai các hoạt động kiểm tra, đôn đốc việc thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính tại các sở, ngành, địa phương để có những chỉ đạo kịp thời, hiệu quả.

Các nội dung cải cách hành chính đạt được kết quả tích cực, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh. Thể chế nền hành chính tiếp tục được đổi mới; cải cách TTHC và kiểm soát TTHC có bước chuyển theo hướng công khai, minh bạch, khắc phục dần sự rườm rà, bất hợp lý, TTHC trên nhiều lĩnh vực được đơn giản, thuận lợi; môi trường đầu tư, kinh doanh được cải thiện; việc tinh giản biên chế bước đầu đạt kết quả.

Cơ chế “một cửa”, “một cửa liên thông”, “một cửa hiện đại” đã tạo nhiều thuận lợi cho tổ chức, công dân trong giao dịch, nhất là giải quyết thủ tục đầu tư, kinh doanh, đất đai, xây dựng.
 

“Trong năm 2016, bên cạnh những kết quả đạt được, vẫn còn hạn chế, tồn tại cần sớm khắc phục như một số chỉ tiêu chưa đạt kế hoạch đề ra; thu hút đầu tư chưa có nhiều chuyển biến; huy động nguồn lực xã hội cho đầu tư phát triển còn thấp; xã hội hóa nguồn lực cho thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới chưa nhiều. Bên cạnh đó, kỷ luật, kỷ cương, năng lực, phẩm chất, ý thức trách nhiệm của một số cán bộ, công chức chưa chuyển biến tích cực... UBND tỉnh sẽ đề ra kế hoạch, giải pháp cụ thể để khắc phục những tồn tại, hạn chế trong công tác quản lý, chỉ đạo, điều hành trong năm 2017”
Chủ tịch UBND tỉnh TRẦN NGỌC CĂNG

Tổ chức bộ máy hành chính các cấp được củng cố, kiện toàn; hiệu lực, hiệu quả được nâng lên. Đến cuối năm 2016, UBND tỉnh đã phê duyệt đề án vị trí việc làm của các sở, ban ngành, địa phương; trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy Đề án sắp xếp, đổi mới các đơn vị sự nghiệp công lập.

Cải cách TTHC được chọn là chủ đề của năm 2016, đối với lĩnh vực này, tỉnh đã thực hiện đồng bộ từ lúc ban hành mới các TTHC; rà soát, đánh giá và công bố công khai TTHC; tiếp nhận và xử lý phán ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân; kiểm tra hoạt động kiểm soát TTHC. UBND tỉnh đã chỉ đạo rà soát, đánh giá 312 TTHC thuộc 12 lĩnh vực. Trong đó đặt trọng tâm là cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, giải phóng mọi nguồn lực xã hội và nâng cao năng lực cạnh tranh, bảo đảm điều kiện cho nền kinh tế của tỉnh phát triển nhanh và bền vững. Qua đó, đã rà soát và đơn giản hóa 10 TTHC theo hướng đơn giản hóa về thành phần hồ sơ, giảm thời gian giải quyết ở 5 lĩnh vực. Các TTHC sau khi có hiệu lực thi hành, đã kịp thời công khai và cập nhật vào cơ sở dữ liệu quốc gia về TTHC; niêm yết công khai TTHC, giấy tờ biểu mẫu tại nơi làm việc, trên trang thông tin điện tử và tại bộ phận tiếp nhận, trả kết quả giải quyết để người dân, doanh nghiệp dễ dàng tiếp cận trong quá trình thực hiện các TTHC...         

Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành và bàn giao tàu vỏ thép trị giá 12 tỷ đồng, do Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh hỗ trợ ngư dân Huỳnh Thạch, ở xã Phổ Thạnh (Đức Phổ).                                                             ẢNH: XUÂN THIÊN
Nguyên Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và lãnh đạo tỉnh cắt băng khánh thành và bàn giao tàu vỏ thép trị giá 12 tỷ đồng, do Quỹ Hỗ trợ ngư dân tỉnh hỗ trợ ngư dân Huỳnh Thạch, ở xã Phổ Thạnh (Đức Phổ). ẢNH: XUÂN THIÊN


-PV: Đồng chí Chủ tịch có thể cho biết một số nhiệm vụ trọng tâm và giải pháp phát triển kinh tế năm 2017?

Đồng chí TRẦN NGỌC CĂNG: Tôi cho rằng, chỉ có đầu tư, mở rộng sản xuất kinh doanh mới tạo ra sản phẩm cho xã hội, gia tăng năng lực sản xuất của nền kinh tế, tăng thu ngân sách, giải quyết việc làm và tăng thu nhập cho người dân. Theo đó, yêu cầu đặt ra là việc thực thi nhiệm vụ phải đảm bảo cao nhất về chất lượng, tiến độ và tăng cường trách nhiệm, phát huy tính chủ động, sáng tạo của người đứng đầu chính quyền, cơ quan, đơn vị.

Trong phát triển kinh tế, tập trung cải thiện môi trường đầu tư, kinh doanh, thúc đẩy phát triển sản xuất, tăng trưởng kinh tế bền vững; nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và tạo điều kiện, khuyến khích đổi mới, sáng tạo khởi nghiệp.

Đối với KKT Dung Quất và các KCN của tỉnh, tiếp tục huy động các nguồn lực xây dựng hạ tầng kỹ thuật gắn với xúc tiến đầu tư; rà soát, xử lý các dự án chậm tiến độ. Đẩy nhanh giải phóng bàn giao mặt bằng để phục vụ Dự án mở rộng Nhà máy Lọc dầu Dung Quất. Tích cực phối hợp, hỗ trợ đẩy nhanh tiến độ xây dựng nhà máy thép tại KKT Dung Quất và thu hút đầu tư vào KCN VSIP, Khu Đô thị - Công nghiệp Dung Quất...

Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng kiểm tra công trình kè Mỹ Á sau thi công.              ẢNH: PV
Chủ tịch UBND tỉnh Trần Ngọc Căng kiểm tra công trình kè Mỹ Á sau thi công. ẢNH: PV


Trong lĩnh vực nông nghiệp, chọn một số mục tiêu trong Đề án Tái cơ cấu ngành nông nghiệp để hỗ trợ phát triển, tạo bước đột phá. Đẩy mạnh dồn điền đổi thửa và nhân rộng mô hình sản xuất hiệu quả, liên kết sản xuất theo chuỗi giá trị; ứng dụng và chuyển giao tiến bộ kỹ thuật và thu hút doanh nghiệp đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn. Bên cạnh đó, lồng ghép các nguồn vốn, các chương trình, dự án hỗ trợ có mục tiêu để triển khai thực hiện Chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông thôn mới đồng bộ với Chương trình mục tiêu Quốc gia giảm nghèo bền vững.

Đối với kinh tế biển, đảo, tiếp tục thực hiện một số chính sách khuyến khích, phát triển đánh bắt, nuôi trồng thủy sản gắn với bảo vệ môi trường. Quy hoạch các ngành dịch vụ vận tải biển và kêu gọi đầu tư dịch vụ cảng, vận tải biển, đóng, sửa chữa tàu thuyền, dịch vụ hậu cần nghề cá...

Đối với dịch vụ, du lịch, tạo điều kiện thuận lợi để các nhà đầu tư triển khai thực hiện các dự án trên địa bàn tỉnh, nhất là thu hút đầu tư phát triển các trung tâm thương mại, siêu thị, phát triển hạ tầng và dịch vụ du lịch tại các khu, điểm du lịch. Mở rộng liên kết, hợp tác trong quảng bá, xúc tiến và phát triển du lịch giữa các địa phương trong và ngoài tỉnh; phát triển các loại hình, sản phẩm du lịch đặc sắc, đa dạng.

Ngoài ra, tỉnh sẽ huy động nguồn lực từ quỹ đất và nguồn lực xã hội để đẩy nhanh tiến độ xây dựng hạ tầng đô thị TP.Quảng Ngãi, trung tâm huyện lỵ Sơn Tịnh, thị xã Đức Phổ, hạ tầng đô thị trung tâm cấp huyện và các đô thị trực thuộc. Đồng thời, tiếp tục rà soát, loại bỏ các dự án đầu tư kém hiệu quả, tập trung vốn để hoàn thành các công trình trọng điểm, sớm phát huy hiệu quả. Tích cực phối hợp với Bộ GTVT đẩy nhanh tiến độ dự án đường cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi, Quốc lộ 1, Quốc lộ 24. Ưu tiên bố trí vốn và chỉ đạo đẩy nhanh tiến độ các dự án cầu Thạch Bích, cảng Bến Đình, cầu Cửa Đại...

-PV: Còn về lĩnh vực văn hóa – xã hội thì định hướng phát triển như thế nào, thưa Chủ tịch?

Đồng chí TRẦN NGỌC CĂNG: Đối với lĩnh vực này trong năm 2017 và những năm tiếp theo, sẽ tập trung triển khai thực hiện có hiệu quả Nghị quyết của Hội nghị Tỉnh ủy lần thứ năm, khóa XIX về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Quảng Ngãi đáp ứng yêu cầu đổi mới, hội nhập và phát triển bền vững. Đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa, tôn tạo, trùng tu các di tích lịch sử văn hóa, danh lam thắng cảnh, gắn với phát triển du lịch. Tổ chức Hội thảo khoa học quốc tế: “Nhận dạng giá trị di sản địa chất và triển vọng xây dựng công viên địa chất toàn cầu Lý Sơn”.

Tiếp tục đổi mới giáo dục, đào tạo; phát triển toàn diện năng lực, thể chất, nhân cách cho học sinh, sinh viên. Thực hiện phân luồng sau THCS và định hướng nghề nghiệp ở bậc THPT. Tăng quyền tự chủ và trách nhiệm xã hội của các cơ sở giáo dục, đào tạo.

Thành phố Quảng Ngãi bên bờ sông Trà. ảnh: Đăng Lâm
Thành phố Quảng Ngãi bên bờ sông Trà. Ảnh: Đăng Lâm


Về y tế, nâng cao chất lượng dịch vụ y tế và tinh thần trách nhiệm, thái độ phục vụ của đội ngũ y, bác sĩ trong bảo vệ và chăm sóc sức khỏe nhân dân. Đẩy mạnh xã hội hóa, phát triển y tế ngoài công lập và hợp tác công tư trong khám, chữa bệnh. Phát triển dịch vụ kỹ thuật cao tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh và một số bệnh viện tuyến huyện. Từng bước đầu tư nâng cấp Bệnh viện Đa khoa tỉnh lên hạng I.

Thực hiện hiệu quả chính sách giảm nghèo bền vững theo chuẩn nghèo đa chiều và các chương trình mục tiêu về an sinh xã hội; ưu tiên nguồn lực hỗ trợ cho các vùng khó khăn.

Tập trung triển khai và thực hiện hiệu quả Chương trình việc làm giai đoạn 2016 - 2020. Giải quyết việc làm cho 39.500 lao động; xuất khẩu lao động 1.700 người. Nâng cao hiệu quả tổ chức các sàn giao dịch việc làm. Tập trung đào tạo, giải quyết việc làm cho lao động, kết nối cung ứng lao động cho các nhà đầu tư tại KKT Dung Quất, các KCN, cụm công nghiệp.

Thực hiện đầy đủ, kịp thời các chính sách, chế độ đối với người có công, đồng bào dân tộc thiểu số và người nghèo, đảm bảo an sinh xã hội.THANH TOÀN (thực hiện)
 

,
,
,