Thông báo truy tìm chủ sở hữu phương tiện vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (lần 1)
09:04 | 06/10/2020
Qua công tác đảm bảo trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, Công an huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi đang tạm giữ 71 phương tiện giao thông cơ giới đường bộ vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ (có Phụ lục danh sách kèm theo). Số phương tiện nêu trên đã quá thời hạn tạm giữ nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đến xử lý hoặc không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện.
.
.