Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi thông báo
13:57 | 22/02/2020
Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh Quảng Ngãi (Vietcombank Quảng Ngãi) đang tiến hành xử lý một số tài sản bảo đảm như sau:
.
.