Thông báo chào thuê khoán khách sạn trung tâm
20:15 | 17/12/2020
Ngân hàng TMCP Đại chúng Việt Nam (PVcomBank) thông báo về việc Chào thuê khoán nguyên trạng Khách sạn Trung Tâm Quảng Ngãi.
.
.