Thông báo tìm chủ sở hữu hợp pháp xe mô tô, xe máy bị tạm giữ tại Công an huyện Trà Bồng (lần 1)
14:29 | 23/05/2019
Qua công tác tuần tra kiểm soát bảo đảm trật tự an toàn giao thông trên địa bàn huyện, Công an huyện Trà Bồng, tỉnh Quảng Ngãi đã phát hiện và tạm giữ 38 xe mô tô, xe gắn máy (sau đây viết tắt là xe) vi phạm hành chính về trật tự an toàn giao thông đường bộ (có danh sách kèm theo). Đến nay đã quá thời hạn tạm giữ nhưng không có tổ chức, cá nhân nào đến xử lý hoặc có trường hợp đến xử lý nhưng không chứng minh được nguồn gốc và quyền sở hữu hợp pháp của phương tiện. Xem tiếp
.
.
.