Dòng sông chở nặng ân tình
20:57 | 19/02/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Con sông quê hương đã chảy trong suối nguồn tâm tư ta từ thuở nhỏ, những bến sông lịch sử oai hùng, những bến sông bình dị... đều nặng nghĩa, nặng tình khiến ta nhung nhớ khôn nguôi.
.
.