Nhịp điệu Dung Quất - (Minh Châu)

16:27, 23/06/2009 [GMT+7]
.

.

.