Nơi cuối dòng sông
22:51 | 12/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Dòng Trà Giang hòa vào biển mẹ nơi cửa biển Cửa Đại. Con nước mênh mông, nơi giao thoa giữa mặn và ngọt đã nuôi nấng nhiều thế hệ con dân nơi đây, đồng thời chứng kiến biết bao thịnh suy của vùng đất này.
.
.