Người trẻ hợp sức khởi nghiệp
09:28 | 11/12/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Đam mê phát triển nông nghiệp theo hướng hữu cơ, tháng 10.2018, 15 bạn trẻ đến từ nhiều huyện trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi đã cùng nhau hợp sức thành lập một hợp tác xã (HTX) chuyên trồng cây măng tây và nuôi thỏ.
.
.