Đời sông, đời người
22:54 | 07/06/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Biết bao đời người gắn bó với dòng sông Trà. Họ cùng nhau đi qua những mùa mưa lũ, sông rộng đôi bờ, nước ào ạt chảy, rồi đến mùa hạ sông cạn, nhiều đoạn trơ đáy. Sống bên sông phải gắn bó, phải buồn, vui, sướng, khổ cùng sông.
.
.