Video: Đồng bào H'rê Minh Long vào vụ lúa mới

20:58, 16/12/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn)- Không còn gieo sạ bằng giống lúa thịt hay xuống giống theo kinh nghiệm truyền lại, những năm gần đây, đồng bào H’rê ở huyện miền núi Minh Long đã thay đổi nhận thức trong canh tác lúa nước. Bước vào vụ lúa Đông Xuân này, nhiều gia đình đang tích cực thực hiện đúng về lịch thời vụ và cơ cấu giống để hướng đến một vụ mùa bội thu.
TIN LIÊN QUAN
.
Thực hiện: Công Phạm