Video: Nguy cơ lây lan rộng bệnh khảm lá trên cây mì

08:56, 30/09/2019 [GMT+7]
.
(Baoquangngai.vn) – Bệnh khảm lá trên cây mì đang hoành hành ở nhiều vùng trồng mì trong tỉnh và đang có nguy cơ lan rộng vì trên ruộng mì bị khảm lá xuất hiện bọ phấn trắng dày đặc, loại côn trùng môi giới truyền bệnh.
TIN LIÊN QUAN
.

Toàn xã Tịnh Giang có 80ha mì thì có đến 20ha mì đang bị nhiễm bệnh nặng. Bệnh đang hoành hành và có có nguy cơ đang lan rộng vì côn trùng lây bệnh là bọ phấn trắng xuất hiện dày đặc trên các ruộng mì bị nhiễm bệnh.Giống mì bị nhiễm bệnh là giống mì Km94.
 
Theo điều tra của Chi cục TT&BVTV, toàn tỉnh đã trên 64 ha mì bị bệnh khảm lá, xuất hiện tại 5 huyện Sơn Hà, Sơn Tịnh, Tư Nghĩa, Nghĩa Hành, Trà Bồng, với 21 xã có diện tích nhiễm. Diện tích mì phát hiện bị nhiễm bệnh trên 2 giống mì là Km94 và Km140.
 
Thực hiện: A.KIỀU
.