Bác Hồ dẫn đường, chỉ lối cách mạng Việt Nam

21:46, 02/09/2019 [GMT+7]
.
Cả một cuộc đời, Bác đã tranh đấu cho nhân dân và cho cách mạng Việt Nam, dẫn dắt cả dân tộc vượt qua muôn vàn khó khăn thử thách của các cuộc chiến tranh giành độc lập, tự do.
 
.
 
Nguồn VTC