Cập nhật lúc: 22:38, 17/12/2018 [GMT+7]
.

Phát hiện lăng mộ 4400 năm ở Ai Cập còn nguyên vẹn như mới được xây dựng


Ai Cập vừa phát hiện một lăng mộ 4400 tuổi nằm ở phía nam của thủ đô Cairo. Đây là một trong những lăng mộ cổ được bảo tồn tốt nhất tại đất nước của những vị pharaon.
 
 
.
 
Video: World News
.