Cập nhật lúc: 21:40, 30/04/2016 [GMT+7]
.

Giải phóng Sài Gòn - 30/4/1975


Đúng 11h30p ngày 30/4/1975 cờ Giải phóng đã tung bay trên nóc Dinh Độc Lập. Cùng ngày 30-4, các tỉnh còn lại ở miền Đông Nam bộ và một số tỉnh ở miền Tây Nam bộ giải phóng. Ngày 1-5, các tỉnh còn lại ở đồng bằng sông Cửu Long giải phóng, một số đảo xa và vùng đồng bào tôn giáo Hòa Hảo sau đó cũng lần lượt được giải phóng. Cuộc Tổng tiến công và nổi dậy mùa Xuân 1975 thắng lợi hoàn toàn!
 
 
[
 
 
Nguồn: Truyền hình Quốc phòng
 
.