Video: Cảng Dung Quất phải là "cú đấm thép"

Truyền hình 13/08/2020
(Baoquangngai.vn)- Để Quảng Ngãi tiếp tục phát triển và bức phá trở thành tỉnh công nghiệp theo hướng hiện đại thì phải xác định rõ mục tiêu đầu tư, công trình, dự án trọng điểm nào để thúc đẩy Dung Quất phát triển; đặc biệt phải tăng tính kết nối với Khu kinh tế Dung Quất, đó là ý kiến của nhiều chuyên gia.
.