Gỏi măng đầu mùa
22:39 | 22/09/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Mấy hôm rồi, trời mưa giông. Mẹ điện thoại bảo măng mọc nhiều lắm. Có về làm món gỏi măng. Lời nhắn của mẹ làm lòng tôi xôn xao, ký ức những ngày thơ bé bỗng ùa về...
.
.