Canh cá lóc nấu khế
22:44 | 26/06/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Ở quê tôi, khi những cơn mưa bắt đầu, những con cá lóc (cá tràu) tìm chỗ trũng trong đồng sâu để vùng vẫy. Đó cũng chính là lúc người ta dùng lờ, đó, cắm câu bắt về nấu canh khế.
.
.