Bao đời muối mặn
14:55 | 04/10/2020
(Báo Quảng Ngãi)- Nói về hạt muối, có lẽ nhiều người hôm nay sẽ cười mũi: Vẽ! Hạt muối thì có gì để nói. Nhưng tôi cho rằng không phải vậy.
.
.