Đinh Duy Tự: Niềm tự hào của người dân Tịnh Trà
08:33 | 08/12/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Đã trải qua hơn trăm năm nhưng giai thoại về ông Đinh Duy Tự (1807 - 1888), ở làng Trà Bình, xã Tịnh Trà (Sơn Tịnh) vẫn được người dân nơi đây nhắc đến với lòng kính trọng. Ông không chỉ là người thầy giỏi, chú tâm dạy học, mà còn kêu gọi người dân đắp đập phục vụ sản xuất để có cuộc sống ấm no.
.
.