Về xứ biển, nghe chuyện cá Ông
07:52 | 10/12/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Tín ngưỡng thờ cúng cá Ông của ngư dân ven biển Quảng Ngãi thì nhiều người đã biết, đây là một loại hình tín ngưỡng từ thuở xa xưa đến nay vẫn còn vẹn nguyên. Nhưng chuyện lúc nào cũng lôi cuốn người nghe bởi sự linh thiêng hóa về cá Ông...
.
.