Tổ bọ ngựa ích thận, cố tinh
14:09 | 12/06/2019
Tổ bọ ngựa chứa protid, lipid, Ca và sắt... Theo Đông y, tổ bọ ngựa vị ngọt mặn, tính bình. Vào kinh can và thận. Có tác dụng ích thận cố tinh, bổ hư, súc niệu. Chữa di tinh, mộng tinh, liệt dương, tiểu rắt, bế kinh, đau thắt lưng, khí hư, tiểu dầm.
.
.