Thanh niên Sơn Hà: Kết nối, chia sẻ để phát triển
21:15 | 02/04/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Nhiều thanh niên ở huyện miền núi Sơn Hà với tinh thần xung kích, dám nghĩ dám làm, sáng tạo khởi nghiệp, đã lập kế hoạch, đầu tư tìm hướng đi cho mình, nhằm phát triển kinh tế.
.
.