Đoàn kết thanh niên hướng về cộng đồng
19:53 | 17/01/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Với tinh thần "đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên", Đoàn xã Nghĩa Thuận (Tư Nghĩa) trở thành trung tâm đoàn kết, tập hợp thanh niên để cùng giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.
.
.