Gửi, nhận văn bản điện tử: Còn nhiều vướng mắc
16:55 | 15/06/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Theo Quyết định 28/2018/QĐ-TTg ngày 12.7.2018 về việc gửi, nhận văn bản điện tử giữa các cơ quan trong hệ thống hành chính nhà nước có quy định, các địa phương thực hiện kết nối, liên thông hệ thống quản lý văn bản và điều hành với trục liên thông văn bản quốc gia, bảo đảm hoàn thành việc kết nối, liên thông, gửi, nhận văn bản điện tử theo quy định trước ngày 30.6.2019.
.
.