VNPT là đơn vị duy nhất tại Việt Nam đạt chứng chỉ quốc tế oneM2M
09:10 | 07/08/2020
Với chứng chỉ quốc tế oneM2M - chứng chỉ toàn cầu dành cho giải pháp công nghệ VNPT IoT Platform, VNPT trở thành đơn vị duy nhất của Việt Nam tới thời điểm này có nền tảng IoT đạt chứng chỉ toàn cầu.
.
.