Công nghệ chuyển giọng nói... thành chữ viết
15:14 | 21/04/2017
Viện Nghiên cứu điện tử viễn thông Hàn Quốc (ETRI) tuyên bố đã phát triển được công nghệ dịch thuật từ việc nhận diện âm thanh để "dịch" nội dung đó từ ngôn ngữ này sang ngôn ngữ khác. Xem tiếp
.
.
.