Tin 'câu view' sẽ bị tận diệt trên Facebook?
21:42 | 21/05/2017
Trong chiến dịch chống 'tin giả', 'tin rác câu view', Facebook áp dụng những cập nhật mới, và hạn chế cả "quảng cáo rác". Các Trang (Pages) cũng sẽ ảnh hưởng. Xem tiếp
.
.
.