Hiệu quả từ nền tảng mã địa chỉ bưu chính
15:32 | 02/12/2021
(Báo Quảng Ngãi)- Nền tảng mã địa chỉ bưu chính Vpostcode do Bộ TT&TT ban hành và triển khai thực hiện đã mang lại nhiều lợi ích cho hoạt động bưu chính nhờ có khả năng định vị chính xác vị trí và gán mã bưu chính của hầu hết các địa điểm.
.
.