Phát hiện lỗi bảo mật nghiêm trọng ảnh hưởng hàng tỷ thiết bị chạy Android
16:54 | 27/05/2020
Một lỗi bảo mật nghiêm trọng vừa được phát hiện, ảnh hưởng đến hàng tỷ thiết bị sử dụng nền tảng Android, cho phép tin tặc có thể qua mặt và lấy cắp dữ liệu người dùng trên thiết bị.
.
.