Thận trọng là cần thiết
21:34 | 22/08/2019
(Báo Quảng Ngãi)- Sắp xếp, sáp nhập, kiện toàn một số huyện không đảm bảo các tiêu chí theo quy định là một chủ trương đúng đắn của Đảng và Nhà nước, nên phải được thực hiện một cách nghiêm túc...
.
.