Nga - Mỹ đối đầu gay gắt về tình hình Venezuela tại Liên Hợp Quốc
22:52 | 10/02/2019
Mỹ và Nga đều đang cho lưu hành tại Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc 2 bản dự thảo nghị quyết hoàn toàn trái ngược nhau về tình hình Venezuela.
.
.